11.6.-31.10.2016

Itkosten sukukunta on tehnyt merkittävää kulttuurityötä julkaisemalla useita sukukirjoja. Kyseiset teokset perehdyttävät oivallisesti suvun vaiheisiin. Sukutauluihin tutustumalla voi matkata aina 1500-luvulle ja ”kohdata” kantaisämme Lauri Itkosen.

Itkoset ovat olleet monessa mukana. Näitä tekemisiä sukukuntamme hallitus on päättänyt lähteä kartoittamaan ja taltioimaan toteuttamalla kirjoituskilpailun Itkosen vaiheista. Kirjoituskilpailuun toivomme tekstejä, joissa käsitellään suvun vaiheita ja sukulaisten tekemisiä. Aihepiiri on täysin vapaavalintainen. Sopivia aiheita ovat esimerkiksi:

-        merkittävät ja erikoiset sukulaiset

-        sukutilaisuudet ja -juhlat sekä yhteiset kokoontumiset

-        hauskat tapahtumat ja kommellukset

-        sukulaisten aikaansaannokset

-        muut mahdolliset aiheet (esim. runot, kirjeet, pakinat)

Itkosten sukukunnan hallitus päättää tekstien julkaisemisesta. Tekstejä voidaan julkaista esimerkiksi suvun kotisivuilla. Sukukunnan hallitus pohtii erillisen kokoelman julkaisemista.

KIRJOITUSKILPAULUN OHJEET:

Kilpailutöiden lähetys: Kirjoitukset toimitetaan nimimerkillä ja paperiversiona osoitteeseen

Hannu Itkonen

Pursitie 1 D 1, 80160 JOENSUU

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun nimimerkillä. Lähetykseen liitetään suljettu kirjekuori, joka sisältää kirjoittajan nimen ja yhteystiedot.

Tekstilajitoivomus: Times New Roman, pistekoko 12. Kilpailuun voi lähettää myös käsinkirjoitettuja tekstejä.

Tekstin laajuus: Enintään 10 liuskaa.

Tyylilaji: Tyylilaji on täysin vapaa.

Tuomaristo: Professori Hannu Itkonen (pj.), kirjailija Jukka Itkonen ja rehtori Tuula Torasvirta

Palkinnot: I palkinto 500 euroa, II palkinto 300 euroa, III palkinto 200 euroa (Tuomaristo voi tehdä myös muunlaisen esityksen sukukunnan hallitukselle, joka päättää palkinnoista)

Ajankohta: 11.6.2016 - 31.10.2016. Tekstien tulee olla perillä edellä mainitussa osoitteessa viimeistään 31.10.2016.

Tiedotus: Kilpailusta tiedotetaan Itkosten kotisivuilla, lehdistössä ja muussa mediassa. Jokainen sukukunnan jäsen voi osaltaan tiedottaa kilpailusta.

 

Lisätiedot: Kirjoituskilpailusta saa lisätietoja tuomariston puheenjohtajalta sekä sukukunnan hallituksen jäseniltä.