Sukukunta perustettiin vuonna 1983. Sen kotipaikka on Helsinki ja
toimialue koko maa. Sukukunnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita
ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Näitä tarkoitusperiä pyritään toteuttamaan:

  • Järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita sukukunnan toimintaan liittyviä tilaisuuksia.
  • Keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta.
  • Selvittämällä suvun vaiheita ja saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon.
  • Harjoittamalla sukukunnan tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.
  • Pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.