Sukukunta perustettiin vuonna 1983. Sen kotipaikka on Helsinki ja
toimialue koko maa. Sukukunnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita
ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Näitä tarkoitusperiä pyritään toteuttamaan:

  • Järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita sukukunnan toimintaan liittyviä tilaisuuksia.
  • Keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta.
  • Selvittämällä suvun vaiheita ja saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon.
  • Harjoittamalla sukukunnan tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.
  • Pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

Itkusta Itkoseksi - Antti Itkosen esitelmä sukukokouksessa Imatralla 1991

Itkosten sukukunta 10 vuotta - Historiikki vuosilta 1983-1993

Sukukokoukset 1983-2021 - Lista kokouspaikoista

Jäsenten kotipaikat - Yhdistyksen jäsenten osuudet eri alueilla vuonna 2022